PRACUJĘ NA SOR „System ochrony zdrowia całkowicie się załamał”

PRACUJĘ NA SOR „System ochrony zdrowia całkowicie się załamał”